Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Är rebranding lösningen eller en dålig ursäkt?

Är du i behov av att ompositionera ditt varumärke? Vill du nå nya marknader eller har du kanske fått möjligheten att bli förvärvad? Då kan det vara dags för en rebranding. I den här guiden kommer vi att gå igenom hur en rebranding-process fungerar, för- och nackdelar med strategin och vad du bör tänka på när du förnyar ditt varumärke.

Rebranding, eller omprofilering som det också kallas, innebär att du omprövar och förnyar din varumärkesprofil – från dina kärnvärderingar ända ut till den grafiska profilen. Att förändra din grafiska identitet genom att exempelvis byta logga, slogan eller typsnitt är en relativt enkel process. Det är målsättning, värderingar, kultur, erbjudande och ompositionering som utgör den stora förändringen i rebranding-processen.

Bra (och mindre bra) anledningar till rebranding

Rebranding kan generera möjligheter, men också risker. Du har möjlighet att attrahera nya leads genom din nya varumärkesprofil, men du riskerar samtidigt att skapa förvirring bland dina mest lojala kunder. Oavsett om du driver en start-up eller ett väletablerat företag, bör du noga överväga om rebranding är rätt för dig. 

Vill du göra en rebranding på grund av en tillfällig nedgång i försäljningen, eller att dina kampanjer inte genererar i tillräckligt med räckvidd? Då bör du tänka om. Troligtvis finns det mindre resurskrävande åtgärder som kan hjälpa dig att lösa problemen. Exempelvis en ny marknadsföringsstrategi eller en optimering av dina aktiviteter och kampanjer. Om du däremot har genomgått eller har planer på att göra större omställningar i din verksamhet så kan en rebranding vara lösningen för dig.

Anledningar att rebranda:

Ompositionering

Varumärken utformas för att knyta samman företaget med kunderna. Om du ompositionerar din verksamhet för att nå ut till en ny målgrupp, rekommenderar vi dig att anpassa din varumärkesprofil därefter. Oavsett om det gäller pris, produkt eller plats borde ditt varumärke spegla och synliggöra detta.

Sammanslagningar och förvärv

När företag går samman, medför det en mix av varumärken. Om ditt företag förvärvas behöver du och respektive bolag anpassa era grafiska identiteter så att de blir enhetliga. Att ta fram en ny varumärkesprofilering som reflekterar båda bolagen kommer bygga förtroende och minska risken för förvirring.

Ny marknad

Har du planer på att expandera internationellt? Då kan det vara en bra idé att se över din varumärkesprofil för att säkerställa att den är tydlig och träffsäker även på den nya marknaden.

Anledningar att inte rebranda:

Du har tröttnat

Vill du göra en rebranding för att du har tröttnat på din grafiska profil? Här gäller det att komma ihåg att dina kunder förmodligen inte har samma uppfattning som dig.

Du vill täcka upp för ett misstag

Oavsett om du arbetar mot ihållande interna problem eller avvärjer dålig press, så är inte rebranding svaret. De flesta konsumenter är smarta nog att se rakt igenom ditt varumärke och känner igen det för vad det är – en mörkläggning.

Du följer ditt ego

För nytillsatta marknadsförare eller företagsledare, så kan rebranding vara ett sätt att skapa en tydlig förändring. Men, i de flesta fall räcker en uppdaterad varumärkesstrategi för att nå nya resultat. Rebranda inte för synlighetens skull – utan nyttans skull.

Du vill väcka uppmärksamhet

Kanske har försäljningen varit skakig under en period, eller så har din senaste kampanj inte genererat det resultat som du förväntat dig. Oavsett vad, så är inte rebranding det enkla svaret. I bästa fall kommer du att skapa en kortvarig buzz, i värsta fall kommer du förlora den varumärkeskännedom som du byggt upp – och minska försäljningen ytterligare. 

Är du fortfarande övertygad om att rebranding är rätt val för ditt varumärke? Vi berättar hur processen går till.

Rebranding-strategi

Återetablera ditt varumärkes målgrupp och marknad

Gör en omfattande målgruppsanalys för att få en tydlig bild av vilka dina kunder är och vilka som visar intresse för ditt innehåll. Analysera statistik på din webbsida, sociala medier och CRM-system. Engagerar du de du trodde, eller finns det andra intressenter som du bör lägga större fokus på framöver? Det kan handla om åldersgrupper, områden, intressen eller ekonomisk status. Ju tydligare bild som du kan få av din målgrupp rent demografiskt, desto enklare kommer de bli att kommunicera med dem framöver. 

Analysera dina konkurrenter. Har de fångat delar av din målgrupp eller når de ut ännu bredare än du gör? Finns det något du kan lära dig av deras marknadsföring? Specificera vilka du vill nå ut till framöver genom att skapa uppdaterade personas, baserade på data och målsättning. 

Definiera ditt varumärkes vision, mission och värderingar

När du utvärderar din vision, mission och värderingar under en rebranding, borde du fråga dig själv: Vad gör du, hur gör du det, varför gör du det? 

Det är enkelt att utgå ifrån de grundprinciper som du alltid haft, de är väl implementerade både hos kunder och medarbetare. Men i takt med att varumärket förändras, kommer dina kärnvärderingar inte kännas lika självklara längre. Definiera vad du vill att ditt varumärke ska erbjuda framöver och vad ni kommer stå för.

Byt namn på ditt varumärke

Att byta namn på ditt varumärke kan generera både i möjligheter och risker. Du riskerar att tappa organisk trafik till en början. Det tar tid att bygga upp igenkänning och varumärkesmedvetenhet bland kunderna. Samtidigt kan det ge ditt varumärke ett lyft och stärka identiteten, om ditt nuvarande namn inte matchar med er image längre. 

Är du säker på att du vill du byta namn på ditt varumärke, så kan du brainstorma nya förslag genom följande steg: 

 • Skapa ett nytt ord
 • Säg vad du gör (bokstavligt)
 • Ändra stavning på ett ord
 • Översätt till ett annat språk
 • Sätt ihop två ord
 • Namnge efter en destination

Uppdatera slogan 

En bra slogan är catchy och lyfter varumärkets vision. Utgå ifrån att din slogan ska sammanfatta ditt varumärkes syfte. Fundera över vad som är viktigt att lyfta om ditt varumärke och hur du kan uttrycka detta på charmigast sätt. Är din vision densamma trots din rebranding så finns det egentligen ingen anledning att byta slogan. Det är trots detta vanligt att varumärken ändrar slogan emellanåt, bara för nyhetens behag.

Uppdatera din varumärkesidentitet 

Utvärdera vilka styrkor och svagheter din varumärkesidentitet har haft fram till idag. Behöver din logga uppdateras, är dina färgkoder alldeles för lika konkurrenternas, eller är din tonalitet för oklar och varierad? Gå igenom alla delar i din varumärkesidentitet för att komma fram till vad du vill behålla och vad du vill förändra.

 • Logga
 • Färger 
 • Typsnitt
 • Former & bildspråk
 • Tonalitet

Vikten av feedback

När du kommit fram till vad du vill förändra i din grafiska identitet och tagit fram nya förslag är det dags att be kunderna om feedback. Använd sociala medier, nyhetsbrev eller fokusgrupper för att kommunicera previews av de förändringar du arbetat fram. Be dem berätta vilken känsla de får av den nya designen och om den speglar en tydlig förändring av ditt varumärke. Analysera din feedback och utvärdera om det finns något mer ni kan förbättra, eller om er nya varumärkes identitet är redo för lansering. 

Lansering

Att lansera ett helt nytt varumärke är inte lika enkelt som att publicera en ny logga, färgkombination eller typsnitt på din webbplats. Rebranding handlar om att marknadsföra din nya identitet: vad innebär ditt nya erbjudande, dina värderingar och vision? 

En framgångsrik lansering kräver både planering och förberedelser. Först och främst, vilka kanaler vill du kommunicera genom? Digitala, traditionella eller båda? Ett pressmeddelande bör publiceras på din webbsida.  Det ökar möjligheten att media och nyhetssajter fångar upp nyheten. Du bör även kommunicera ditt nya varumärke på sociala medier. Berätta varför ditt varumärke behövde en ny image och vad det innebär för ditt företags framtid. 

Nu när du vet vad rebranding innebär är det dags för dig att fundera på om det är rätt steg för ditt företag. Oavsett om du nöjer dig med att byta ut loggan eller förändra designen på din webbplats så kan den här guiden hjälpa dig att komma fram till den ultimata strategin för ditt varumärke. 

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.