Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Komplement-färger – vad är det?

När man jobbar med färger pratar man ofta om komplementfärger. Men vad är det egentligen?

För att ta reda på det måste vi först ha koll på primärfärgerna. Primärfärgerna i en RGB-skala är röd, grön och blått. Med dessa färger kan du blanda dig till alla färger!

Genom att blanda 2 primärfärger får vi fram sekundärfärgerna, det vill säga violett (röd+blå), grönt (gul+blå) och orange (gul+röd).

Varje sekundärfärg är komplementfärg till en primärfärg. Komplementfärgen är primärfärgens raka motsats, den sekundärfärg som blandats till utan primärfärgens inverkan. Exempelvis har grönt kommit till av att blanda gult och blått, det gör den till komplementfärg till röd. 

Komplementfärger kan placeras bredvid varandra för att lyfta varandra eller blandas ihop för att tona ned en färg. Vill du förstärka en blå, placera den bredvid en orange. Vill du neutralisera en blå? Ja, då blandar du den med orange.

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.