Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Liten ordlista – tackla mejlen från byrån som ett proffs

Mejlet från byrån kommer och där sitter man och kliar sig i huvudet. Termer till höger och vänster, på svenska och engelska. Var bara lugn, vi har samlat de vanligaste orden i branschen så du med lätthet kan tackla mejlen från byrån som ett proffs. 

Redaktion

AD:  Art director, den som har huvudansvar för bild och layout

Bildupplösning: Informationstätheten i en digital bild, mäts i dpi (dots per inch). Tumregeln är att en bild för tryck bör vara minst 300 dpi upplösning i 100%. Bildskärmsupplösning är 72 dpi och används för bilder publicerade på webben.

Brödtext: Den löpande texten i exempelvis en artikel. Termen kommer från den tid då typografer satte texten för hand med blytyper vilket gav lön till brödfödan.

CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Key color. En färgmodell för fyrfärgstryck. Förkortningen står för de i den subtraktiva färgblandningen använda primärfärgerna.

Content: Content är byråspråk för innehåll. Innehåll som engagerar, roar eller informerar. 

Copy: Betyder text.

Deadline: Tidpunkten ett projekt ska vara färdigt.

Designbrief: En omfattande, detaljerad kort blir vägledningsdokumentet för hela designprocessen för att projektet ska få rätt förutsättningar redan från start. God kommunikation mellan kund och byrå sparar tid och pengar.

EPS: När vi ber om logotyp i filformatet EPS är det för att den då är i vektorformat. Med en vektoriserad logga så man ni skala logotypen och bibehålla hög kvalitet och använda den för professionellt tryck.

Format: Storlek eller rymd på en trycksak eller bild.

Grafisk manual / grafisk profil: En guide med regler för hur logotyp, typsnitt, färger och grafiska element ska användas. På så vis kan man säkerställa att material för ett varumärke håller samma utseende, ton och representerar organisationen väl 

ICC-profil: ICC-profilen är numerisk representation av färgen som gör det möjligt för olika skrivare att printa exakt samma färgnyans. Genom att använda valt tryckeris rekommenderade ICC-profil kan man säkerställa tryckets färger.

Ingress: Inledningstext i en artikel.

Korr / Korra: Betyder korrektur. Innan publicering korrekturläses tidningar, pdf:er osv för att undvika fel. 

Layout: Generellt begrepp för placering av bild, text och grafiska element.

Native: Native Advertising är ett annonsformat som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.

Original: Den slutgiltiga versionen av en fil innan den går i tryck.

PDF (Portable Dokument Format): Ett format som är plattformsoberoende. Skapat av Adobe och är standard vid trycksaksproduktion. 

Pixelgrafik: I pixelgrafik är bilder uppbyggda av rader med bildpunkter, så kallade pixlar. Används för fotografier.

Redesign: Uppdatering av designen av en befintlig produkt eller logotyp.  

RGB: Red, Green, Blue. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärm och scannrar.

Preflight: Term för att med hjälp av speciella program gå igenom, kontrollera och justera dokument och deras beståndsdelar inför tryck.

Vektorgrafik: Vektorbilder är uppbyggd av linjer och kurvor som definieras med hjälp av matematiska objekt, kallade vektorer. Fördelen med vektorgrafik är att de är skalbara utan att kvaliteten försämras.

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.