Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Vad gör en content marketing-byrå?

En content marketing byrå, även kallat contentbyrå, hjälper dig med att stärka varumärket, öka din digitala närvaro, bygga viktiga kundrelationer och att skapa tillväxt i de digitala kanalerna. Genom att arbeta med content i era egna såväl som köpta kanaler, ofta både på ett strategiskt och utförande plan, kan en contentbyrå hjälpa dig att skapa fler affärsmöjligheter.

Vad gör en content marketing byrå?

Den korta versionen – detta gör en content marketing byrå

Svar: En content marketing byrå, även kallat contentbyrå, hjälper dig med att stärka varumärket, öka din digitala närvaro, bygga viktiga kundrelationer och att skapa tillväxt i de digitala kanalerna. Genom att arbeta med content i era egna såväl som köpta kanaler, ofta både på ett strategiskt och utförande plan, kan en contentbyrå hjälpa dig att skapa fler affärsmöjligheter.


Den lite längre versionen då…
En content marketing byrå ska vara duktiga på att driva din digitala marknadsföring, framförallt kopplat till just innehåll. Som experter på hur man får innehåll att både nå ut, fångas upp och engagera, är byråns roll för din tillväxt och ökade försäljning ofta väldigt viktig.

För oss är det viktigt att man inte ser på content som något man gör ibland, när det finns lite tid över, eller något man kastar ihop “bara för att”. Om man vill att den tid man lägger ner på sitt content verkligen ska ge resultat, är det av yttersta vikt att det finns en tydlig plan och strategi bakom.

För att kunna skapa affärsvärde och mätbara resultat är det viktigt att förstå hur man bör tänka för att lyckas med content marketing. Det är inte alltid så enkelt som att sätta sig och skriva ihop något, åtminstone inte för den som förväntar sig resultat som går att visa för ledningsgruppen. För att få bra förutsättningar att skapa affärsvärde med contentstrategin bör man arbeta igenom följande sex steg, gärna tillsammans med teamet som ska skapa och sprida innehållet.

6 tips - så gör du en contentstrategi som ökar din försäljning

1. Personas

Förståelse för era olika målgrupper och hur ni talar till dem på bästa sätt. För att kunna producera innehåll som får din målgrupp att bli intresserad, väcker känslor och får dem att göra något (till exempel ta kontakt eller prenumerera på ert nyhetsbrev), är det givetvis här vi måste börja - från början. Vem är det ni vill nå och vad är viktigt för dem, vad gör dem nyfikna, vad får dem att känna? När vi analyserar målgrupper och tar fram personas är det följande saker vi brukar titta på:

- Bakgrund: T. ex Demografi, geografi, utbildning
- Identifierare: Vilka sammanhang finns de i, digitala plattformar, medievanor, andra intressen.
- Mål: Vilka är deras största drivkrafter och mål? Kan vara både privat och i karriären.
- Utmaningar: Kanske den viktigaste. Vilka utmaningar har kunden, kanske finns det utmaningar som de inte ens är medvetna om, som era produkter eller tjänster löser?
- Vanligaste invändningar: Vilka är de vanligaste invändningarna, orosmolnen eller rädslorna för att fatta beslut?

2. Contentidéer efter era mål och målgrupper

Innehållet ska givetvis tas fram för att hjälpa er att nå era mål och genom att vara intressant för era målgrupper. Utifrån en väl beprövad modell tar vi fram förslag på innehåll som är anpassat efter dina potentiella kunders olika behov. Dina potentiella kunder behöver nämligen olika typer av content beroende på hur nära eller långt ifrån ett beslut de är, eller var de befinner sig i köpresan.
De tre stegen i köpresan är: medvetenhet, övervägande och beslut. Eller awareness, consideration och decision. Det kan vara bra att känna till de engelska termerna då de är vanligt förekommande. Läs mer om hur köpresan fungerar och hur du på bästa sätt förflyttar kunden genom de tre stegen här.

3. Konkurrentanalys i digitala kanaler

Analys av era konkurrenters position i digitala kanaler. Det finns olika sätt att identifiera era konkurrenter och hitta potentiella “luckor på marknaden”, eller framgångsrika aktiviteter att ta efter. En mycket enkel modell som vi använder oss av initialt identifierar hur frekvent man syns, hur professionell man uppfattas och vilken kvalitet respektive företags kommunikation är. Vi placerar ut er i förhållande till konkurrenterna på ett diagram och följer kvartalsvis upp hur ert varumärke förflyttas - förhoppningsvis närmare de mål vi sätter upp. 


4. Kanalstrategi för digitala kanaler

Förståelse för vilka innehållstyper och kanaler som är mest effektiva när i kundresan, är viktigt vid planering av kommunikationen. För att fånga upp och engagera dina potentiella kunder måste vi sätta en strategi för hur vi hittar dem med så lite spill som möjligt, får dem intresserade och leder dem vidare i köpresan. Vi ser till att rätt budskap hamnar på rätt plats och sätter separata syften och mål för varje kanal.

5. Mål & de viktigaste KPI:erna för era digitala kanaler

En plan för vad initiativen ska resultera i och hur detta mäts bör vara en självklarhet. Det är dock inte lika självklart vad exakt som är relevant att mäta. Det är lätt att mäta för mätandets skull och sedan drunkna i datan utan en plan för man ska göra med den.
Fördelarna med att jobba med en content marketing byrå är inte bara att få ut en massa innehåll och öka den digitala närvaron, det borde även vara att uppnå mätbara resultat. I början av alla samarbeten sätter vi därför upp mål och delmål så att vi kan följa att det arbete som läggs ner faktiskt bär frukt. 

6. Contentplan

En översikt över era marknadsaktiviteter med syfte, konkreta mätpunkter för uppföljning och när content ska skapas och publiceras i respektive kanal. Med en väl genomarbetad contentplan för en bestämd tidsperiod får du bättre koll på hur det går och vad som bör investeras mer i framöver. Vi brukar jobba med contentplanen som ett levande dokument där du som kund kan följa exakt vad som skapas, av vem, när och var det publiceras.

Ökad försäljning med content
För att kunna sätta en effektiv contentplan och på ett strukturerat sätt arbeta med affärsdrivande content marketing arbetar vi utifrån en modell som ser ut såhär:

Content Pillars
Detta är egentligen samma sak som innehållskategorier, men content pillars är mer visuellt beskrivande - det är alltså pelarna i din contentstrategi. Hur vet man vad som är rätt content pillars då? Jo, det gäller att identifiera de ämnen eller områden som har störst inverkan på er framgång - och att vara ledande inom dessa för er målgrupp. 

Dina content pillars ska ha en tydlig koppling mot era affärsmål och uppfylla konkreta syften i kommunikationen. T. ex kan ämnen vara baserade på särskild kompetens ni besitter, er viktigaste produktkategori, trender från branschen och de vanligaste frågorna era kunder har. Oavsett vilka ämnen som är viktigast för er ska innehållet som skapas göra något av följande: Utbilda, underhålla eller inspirera.

Ämnen som får någon i teamet att utbrista i ”Det här skulle jag kunna prata om hela eftermiddagen” brukar betyda att det är en bra content pillar för er. 

Så istället för att sätta sig och skapa innehåll rakt upp och ner, rekommenderar vi alltid att ta fram 5-10 content pillars som contentplanen ska bygga på. Det skulle exempelvis kunna vara:

Säkerhetsföretag:
1. Kameraövervakning
2. Larm
3. Passersystem
4. Integrationer
5. Certifieringar
6. Employer Branding 

Med hjälp av content pillars kan vi enklare se till att alla (relevanta) delar av din verksamhet kommuniceras i de utvalda kanalerna. Varje content pillar har sitt specifika syfte.
Big & small content. För att allt content som går ut i dina kanaler ska leda till något är syftet otroligt viktigt. Genom att först skapa det vi kallar Big Content (blogginlägg, artiklar, e-böcker etc) och sedan omvandla det till Small Content (sociala medier inlägg, infographics, poddar, videor etc) ser vi till att allt content som skapas används maximalt.

Content repurposing
Det är vanligt att företag lägger mycket tid och resurser på att ta fram en artikel eller ett pressmeddelande när det händer något nytt eller något nytt ska kommuniceras. Men många gånger lägger man väldigt mycket resurser på att ta fram bra content för att sedan publicera innehållet, få 10 likes och sen ingenting mer. Med en plan för content repurposing ser vi till att ditt innehåll lever vidare och att en artikel används upp till 10 gånger i olika format och på olika sätt. För varje gång ökar värdet av den ursprungliga artikeln eller blogginlägget. Detta är nästan en förutsättning för att kunna räkna hem investeringen.

Vad menas med content?

Ja, detta kanske vi skulle inlett med, men vi räknar med att du som läser detta redan har rätt bra koll på bransch termerna och vet vad vi menar med content, eller innehåll som det ju faktiskt är på ren och skär svenska. Ordet har nog för somliga blivit synonymt med inlägg i sociala medier, som boomade ungefär samtidigt som content började bli ett modeord i branschen. För oss som jobbar med detta dagligen innebär content inte innehåll för någon specifik kanal. Att skapa och sälja content som byrå bör däremot innebära att göra innehåll som målgruppen vill ha och behöver för att kunna ta ett informerat beslut om att köpa din produkt, för att inspireras och få nya idéer, eller för att lära sig något. Och viktigast av allt, det ska vara affärsdrivande och lönsamt. Det skulle kunna vara: 

  • Artiklar
  • Blogginlägg
  • Pressmeddelanden
  • Podcast
  • Videor
  • Webinar
  • Nyhetsbrev
  • Innehåll till sociala medier
  • Native annonser
  • Eller kanske att föredra - en kombination av de alla.   

Content team kontra anställd

Så återigen till frågan - vad gör en content marketing byrå? Vi hoppas att du fått ett bättre svar på frågan efter lite insikt i hur vi som contentbyrå arbetar.

Det är svårt (för att inte säga omöjligt) att hitta en person som kan allting som nämns i det här inlägget. Det kräver kompetens inom allt ifrån strategi, analys och insikt, till projektledning, copywriting, videoproduktion, kampanjplanering, medieköp, grafisk design och säljerfarenhet. Med hjälp av en content marketing byrå får du istället tillgång till en kontaktperson som har ett helt team av specialister bakom sig. 

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.