Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Adviser

Advisers affärsidé bygger på att öka lönsamheten för sina publicistkunder. Tillit, samarbete och starka relationer är de viktigaste verktygen för att lyckas med det. Tillsammans tar de ett helhetsgrepp kring annonsaffären – och tar den till nästa nivå.

Utmaningen

Att modernisera den existerande hemsidan, visa upp det relationsskapande arbetet på ett tydligare sätt och lyfta Advisers erbjudande för att visa att de är en kunnig och tung aktör på marknaden. En ny slogan som sammanfattar och andas Adviser skulle också tas fram.

Om projektet

Beställare

Adviser Sales

Vår leverans

Design, UX/UI, Uteckling

Teknik

Wordpress

Lösning

Vi har skapat en starkare grafisk profil med mer tyngd som bättre speglar Adviser och dess starka roll i branschen. Navigeringen har förenklats och informationsarkitekturen förtydligats för att göra det lättare för besökare att hitta det de letar efter.

Genom att införa tydligare call-to-actions på strategiska platser har vi också gjort det enklare för Advisers kunder att kontakta annonssäljarna.

Den befintliga färgskalan och fonterna har använts på ett nytt sätt genom att fokusera på mindre, men mer talande text som förtydligar erbjudandena på ett direkt och lättförståeligt sätt.

En ny slogan "We are sales" har lanserats och används på webben, tröjor och rollups för att skapa igenkännande.

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.