Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

Maskinentreprenören

Uppdrag

Branschtidningen Maskinentreprenören kommer ut 10 gånger per år och har en heltäckande bevakning av anläggningsbranschen och andra branscher som använder mobila arbetsmaskiner. Tidningen tar upp ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägare och maskinentreprenörer. 

Samarbetet mellan Roy och Maskinentreprenören växte fram genom en önskan att skapa tät kontakt mellan redaktion och sälj. Tidningen behövde framför allt ses över och utvecklas grafiskt.

Om projektet

Beställare

Maskinentreprenören

Lösning

När vi tog över formgivningen av Maskinentreprenören valde vi bland annat att ta fram en ny vinjett, Landet runt, ett lättsamt och intresseväckande uppslag med notiser. Fokus har legat på färg, form, citat och grafiska element som skapar en varierad och lockande läsupplevelse.

Inköpsmagasinet, som följer med varje nummer av tidningen, har fått en ny grafisk profil med element och former inspirerade av maskinindustrin som fångar läsarens uppmärksamhet genom "call to action".

Hemsidan var också i behov av ett lyft vilket vi löste med bättre teknisk prestanda, mer rörligt innehåll och en förbättrad användarupplevelse. Den nya layouten går även igen i nyhetsbrevet som har fått ett flexibelt upplägg med utrymme för annonsplatser och natives utan att störa läsarupplevelsen. 

Resultat

En uppdaterad tidning, ny grafisk profil för Inköpsmagasinet, uppdaterad hemsida och ny layout för nyhetsbrevet har lett till att upplagan höjdes med 31 procent under 2021.

“Vi behövde bättre kompetens för att utveckla våra digitala annonser och den digitala utvecklingen vi planerade för. Vi undersökte marknaden för att hitta en partner som hade bred kompetens inom området, inte bara kompetens som rörde försäljning. Vår idé är att vi vill jobba med de bästa. Det gäller även text, bild, layout och tryck. Roy fick jobbet.”

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.