Roy | En kreativt driven fullservicebyrå

På Kryss

Uppdrag

Roy fick 2020 uppdraget att utveckla På Kryss, en av Nordens äldsta båttidningar och medlemstidning för världens största båtklubb Svenska Kryssarklubben. Tidningen ges ut sex gånger per år och vill inspirera, informera och väcka debatt i frågor som rör båtlivet.

Om projektet

Beställare

På Kryss

Lösning

För oss var en viktig del i redesignen att behålla den marina känslan, men utan att låta den ta över. Genom att använda stilgrepp som till exempel trossar och tampar istället för linjer och låta sjökort vara förlagor till kartorna i reportagen andas tidningen båtliv på ett subtilt sätt. Bildspråket förmedlar känslan av frihet och äventyr och väcker läslusten.

Även innehållet i tidningen har setts över i syfte att inkludera fler målgrupper som kvinnor och barnfamiljer. Kortare seglatser och båtturer i närområdet har fått större utrymme än tidigare.

Samma grafiska element som i tidningen återfinns även i På Kryss sociala medier och i nyhetsbrevet som skickas ut till medlemmarna veckovis för att skapa en tydligare koppling mellan den tryckta tidningen och dess digitala kanaler.

Miljöhänsyn spelar stor roll till sjöss och därför trycks tidningen givetvis på Svanenmärkt papper som uppfyller de strikta miljökraven.

Resultatet

Satsningen på att föryngra tidningen och att inkludera kvinnor och barnfamiljer i högre utsträckning har tagits emot positivt. Fokus har gått från en övervikt av reportage om långseglingar till att fokusera mer på närområdet för att locka fler läsare. Nyhetsbrevets öppningsfrekvens har också ökat och ligger nu runt 50 procent på veckobasis.

- Joanna Stewart, Art Director, Roy

“För att en tidning ska kännas spännande och fräsch behövs mer än några justeringar här och där. Min erfarenhet är att en redesign måste vara ordentligt genomtänkt för att ge önskvärd effekt.”

Har du en fråga, en idé eller ett projekt som du behöver hjälp med? Kontakta oss!

Genom att klicka på "Skicka" ger du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.